Internettmarkedsføring & SEO tjenester. Ring + 47 922 88 202
 

Vilkår & Betingelser

Definisjoner

Konsulentum: Primær designer / Nettsted eier og ansatte eller agenter.

Klienten: Selskapet, organisasjonen eller personen som ber om tjenester fra Konsulentum. Hittil kjent som "deg" / "du" / "dere".

Aksept

Ved å inngå i en kontraktsmessig forpliktelse med Konsulentum erkjenner og frivillig binder du deg til følgende vilkår og betingelser.

Generelt

Konsulentum vil bare utføre arbeid, som det er gitt fullmakt til, i en gjensidig avtale. Du kan sende inn/formidle en ordere/bestilling til Konsulentum via e-post, en telefonsamtale eller sende inn et brev. Alle ordere/bestillinger du gir autorisasjon for vil utgjøre en skriftlig / muntlig avtale mellom deg og Konsulentum.

Immaterielle rettigheter

Ditt nettsted vil alltid være ditt være seg utbedrelse av dette gjennom design, grafikk eller sidestruktur. Eventuelle programkoder vil fortsatt tilhøre Konsulentum. Ethvert skript, CGI-programmer, PHP script, web 2.0 eiendomer, innhold eller programvare kjøpt/skrevet av Konsulentum har opphavsrett til Konsulentum og kan bare kommersielt kopieres eller videreselges med skriftlig tillatelse fra administradjonen i Konsulentum.

Ansvarsfraskrivelser og begrensninger av ansvar

Konsulentum skal ikke være ansvarlig for nettadresser som droppes eller blir ekskludert av en søkemotor, uansett årsak. Konsulentum skal ikke være ansvarlig for forsinkelser, unnlatelse eller feil av ytelse/utførelse som følger av internett-leverandørers leveringsproblemer eller feil. Konsulentum skal ikke være ansvarlig for handlinger eller årsaker til noe som er utenfor Konsulentums kontroll, inkludert men ikke begrenset til: Guds handlinger, streik, lockout (arbeidsstans/utestenging), kommunikasjonslinjer eller utstyr. Du samtykker uttrykkelig til at bruk av Konsulentums tjenester er på egen risiko. Disse tjenestene tilbys på et grunnlag "som det er" og "som tilgjengelig det er ". Konsulentum kan ikke garantere at din data informasjon vil være fri for korrupsjon og piratkopiering. Du gir herved avkall på alle krav mot Konsulentum som følge av tap av data gjennom korrupsjon, piratkopiering, sikkerhetsbrudd eller andre grunner som ikke er basert på forsettlig eller grovt uaktsomme handlinger Konsulentum.

Betaling

For beløp som skal betales referes det til side om prising. Det er disse satsene som gjelder om ikke annet er avtalt. Er du i tvil kontakt Konsulentum via kontaktskjemaet på kontakt-siden.

Kontakt Konsulentum

Dersom du skulle få problemer i løpet av perioden du har ansatt Konsulentum og som krever Konsulentums oppmerksomhet, vennligst kontakt Konsulentum via kontaktskjemaet på kontakt-siden.

Ytterligere spørsmål angående disse vilkårene og betingelsene eller spørsmål om Konsulentums nettside kan sendes inn via kontaktskjemaet på kontakt-siden eller kontakt Konsulentum direkte per telefon: +47 922 88 202

 Konsulentum.no kan hjelpe deg med det
meste av din internettmarkedsføring,
søkemotoroptimalisering og
merkevarebygging på nett.
Sammen legger vi din
online strategi.
Kontakt oss
i dag.